Woonzorgcentra

Doel

Wonen, verzorging, verpleging, behandeling en welzijn voor ouderen en/of verzorgingsbehoevende personen.

Bijzonderheden

Zorgwoningen zijn bedoeld voor iedereen die zorgafhankelijk is maar wel graag zelfstandig wil wonen. Door het huren van een zorgwoning weet u dat er altijd een locatie in de buurt is van waaruit thuiszorg geleverd wordt en waar aandacht is voor uw veiligheid en welzijn.

Woonzorgcentrum De 7 Schakels Zevenbergen

Beschrijving

Appartementen, Aanleunwoningen, Kleinschalig wonen, Revalideren, Palliatieve zorg, Dagverzorging en dagbehandeling. Woonzorgcentrum van Surplus.
Het voormalige verzorgingshuis Huize Zevenbergen en verpleeghuis Sancta Maria vormen het nieuwe Woonzorgcentrum de Zeven Schakels.
Het woonzorgcentrum biedt zorg in appartementen, kleinschalige woongroepen en dagbesteding. Ook kunt u hier revalideren bijvoorbeeld na een herseninfarct of knie- of heupoperatie. Er is een bruisend verenigingsleven, u kunt deelnemen aan diverse activiteiten en uitjes.

0168 – 350500

Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Beschrijving

Met drie locaties en de thuiszorg is Raffy | Lâle | De Leystroom er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving - in het bijzonder in de wijken Brabantpark en Heusdenhout, voor ouderen met een migratieachtergrond en specifiek Turkse, Indische en Molukse ouderen.

Contactpersoon
Afdeling Cliëntenadvies
076 522 51 50
Openingstijden

Cliëntenadvies bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur.

Restaurant Rumah Senang (Raffy) en Buurthuis De Leystroom zijn elke dag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.
Lunch tussen 12.00 en 13.30 uur.

Thema