Proclaimer

Op deze pagina staat hoe SWO-Drimmelen en WWZ-Drimmelen in een Werkgroep SociaalwijzerDrimmelen ervoor zorgen dat de informatie van deze website correct is en hoe de Werkgroep omgaat met e-mail, copyright en links van derden.

De Werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan om deze actueel, volledig, veilig en juist te houden. De Werkgroep behoudt zich het recht voor de informatie op enig moment te wijzigen. In relatie tot en bij gebruik van de Sociaalwijzerdrimmelen en de informatie, is Nederlands recht van toepassing.
De toegankelijkheid van deze website is voor de Werkgroep en haar gebruikers erg belangrijk. De Werkgroep zorgt ervoor dat de website voldoet aan de web richtlijnen van de overheid.
Komt u desondanks informatie tegen die niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Gebruik hiervoor onze contactpagina.

E-mail afhandeling
De Werkgroep heeft een algemeen e-mailadres: sociaalwijzer@wwz-drimmelen.nl . Wij zorgen dat uw e-mail bij de juiste persoon of afdeling komt en dat u binnen vijf werkdagen een reactie ontvangt.
Meer complexe vragen worden formeel geregistreerd en krijgen dezelfde behandeling als een ingekomen brief. Voor deze categorie vragen geldt een formele afdoeningstermijn van zes weken. De Werkgroep streeft ernaar om ook dit soort vragen eerder te beantwoorden.
De Werkgroep beschermt de communicatie via e-mail en Internet zo optimaal mogelijk. Echter, de Werkgroep kan de beveiliging van dergelijke berichten en informatiestromen tegen manipulatie of misbruik niet garanderen. Daarom raadt de Werkgroep af vertrouwelijke informatie per e-mail aan de Werkgroep te zenden en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van manipulatie en misbruik van deze informatie.

Copyright
Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van de Werkgroep, behalve als anders is vermeld. De gebruiker mag – met bronvermelding – eruit citeren, de inhoud van de website kopiëren, verspreiden en doorgeven maar niet bewerken.

Links
Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. De Werkgroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

SociaalwijzerDrimmelen is een coproductie van de Werkgroep SociaalwijzerDrimmelen van SWO-Drimmelen en WWZ-Drimmelen), met financiële ondersteuning van de gemeente Drimmelen.
April 2015