Tips

Algemeen

Inleiding en adressen

Inleiding

Het cluster Sociale Zaken vormt een onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden van de gemeente.
Dit cluster verzorgt een bijstandsuitkering als men onverhoopt enige tijd niet zelf voor een eigen inkomen kan zorgen.
Het cluster kan ook een andere uitkering verstrekken als men tot een bepaalde doelgroep behoort, bijvoorbeeld als men een beginnend zelfstandige ondernemer is. 

Mantelzorg/respijtzorg

Mantelzorg is de zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk. De diversiteit onder mantelzorgers is dan ook groot.
Mantelzorgers zijn er van alle leeftijden, alle etniciteiten en ze zorgen in verschillende vormen voor mensen met allerlei aandoeningen.

Psychosociale therapie

Problemen hebben in veel gevallen een sociaal en een psychisch karakter.
Psychosociale therapie is ervoor bedoeld om deze problemen samen met de cliënt op te lossen.
Iedere psychosociaal therapeut heeft zo zijn eigen werkwijze, gesprekken, oefeningen en technieken om je te helpen. Hij/zij zal je stap voor stap beter leren kennen en je situatie goed in kaart brengen.
Daarna zal hij samen met jou, de problemen verkennen en zoeken naar oorzaken en oplossingen.