Buurtbemiddeling

Doel: 
Problemen tussen buren voorkomen of oplossen
Bijzonderheden: 

Door burenruzies en overlast kunnen de gemoederen in een wijk hoop oplopen. Buurtbemiddeling kan dat voortkomen of oplossen.

Interact!

Beschrijving: 

Otte Strouken-Busing is de coördinator buurtbemiddeling van de gemeente Drimmelen. Bel hem bij irritaties en problemen tussen buren en/of buurtgenoten.
Bij: geluidsoverlast,      rommel in tuin of op straat,      harde muziek,      overhangende takken,      vernieling,      andere leefwijze,      blaffende hond,      vreemde geuren,      stank van huisdieren,      parkeeroverlast,      pesterijen.

Contactpersoon: 
de heer Otte Strouken-Busink
0168 48 60 22
Thema: