Ondersteuning Mantelzorgers

Doel

Mantelzorgers ondersteunen

Bijzonderheden

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor zieke familieleden of vrienden.
Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Op basis van de Wmo 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers van hun inwoners.

De gemeente ondersteunt mantelzorgers met bijvoorbeeld (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). Ook kunnen ze in aanmerking komen voor een (financiële of in natura) blijk van waardering.

Thema
Voor wie bedoeld